Visie

Wij hebben visie ontvangen en hopen om de hulpverlening op Gods bestemde tijd te kunnen aanbieden vanuit een christelijk centrum waar de rust wordt geboden orde op zaken te stellen. Hiervoor hebben wij een rustiek vrijstaande woning met buitenterrein, grenzend aan een recreatiegebied, op het oog welke aangekocht zal moeten worden. Wij weten dat dit niet ons eigen werk is maar Gods werk dat Hij door ons heen wil uitvoeren, immers zegt Hij in Efeziers 2:10 : Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Hij zal dan ook voorzien in financien en fondsen om dit werk mogelijk te maken, door dit op de harten te leggen van hen die dit werk willen ondersteunen. Wij zijn hierin gesterkt door de voorbeelden en getuigenissen van grote Godsmannen zoals Rees Howells, George Muller, e.a. die geheel geleid door de Heilige Geest grote bedieningen van God hebben opgezet. Zij hebben zonder enige vorm van eigen bezit volkomen vertrouwd dat Hij die hen had geroepen dit werk te beginnen het Zelf zou onderhouden en voleindigen. Zij hebben nooit om geld of goederen gebedeld, maar vertrouwden volkomen in gebed op Hem dat Hij de lasten en verlangens op de harten van hen die geleid werden te geven te leggen.

In dit spoor willen wij dan ook verder wandelen, God zal duidelijk aan de wereld laten zien wat Hij vermag door dit geloofswerk.