Verwijzingen

In “Op de bres” wordt het leven beschreven van hen die door GOD/JHVH worden geroepen op de bres te staan en te strijden als voorbidder voor GODS/JHVHS volk en plan. GOD/JHVH zoekt naarstig naar hen maar vindt hen zelden [ zie Jes.59:16, Ez.22:30], zij die onzelfzuchtig hun leven afleggen ten behoeve van het land en GODS/JHVHS volk, dit geldt voor alle tijden dus ook voor NU.

Hij gebruikte de profeten in het Oude Verbond als zodanig, maar ook in voorgaande eeuwen personen zoals Rees Howells in het algemeen, George Muller als vader der weeskinderen, ds. Blumhardt voor de zieken, Hudson Taylor voor China en nog vele anderen.

Maar wat is nu eigenlijk een voorbidder en zijn/haar taak betreffende het plan van GOD/JHVH? Wij laten Rees Howells hierover zelf aan het woord om ons duidelijk de essentie van “de voorbidder” te verklaren.

Een voorbidder is een persoon die geheel anders dan een bidder een INTENSIEF verdiept gebedsleven kent en derhalve over drie aspecten meer beschikt dan die waar te nemen zijn in het gewone gebedsleven, nl. vereenzelviging [met de lijders], zielestrijd [voor de lijders], volmacht [aangaande de verlossing]. Als de voorbidder vereenzelviging kent door mede te lijden met de lijders waarvoor hij tussenbeide treedt, en daar de zielestrijd is om plaatsvervangend zijn eigen ziel te offeren voor de lijders dan zal de volmacht verkregen worden bij God aangaande de verlossing der lijders. Het is de wet van het tarwegraan en de oogst: indien het sterft brengt het veel vrucht voort. Tot zover Rees Howells aangaande de voorbede [zie de uitgebreide versie voor meer inzicht] *