Verwijzingen

In “Op de bres” wordt het leven beschreven van hen die door God worden geroepen op de bres te staan en te strijden als voorbidder voor Zijn volk en plan. God zoekt naarstig naar hen maar vindt ze zelden [ zie Jes.59:16, Ez.22:30], zij die onzelfzuchtig hun leven afleggen ten behoeve van het land en Zijn volk, dit geldt voor alle tijden dus ook voor nu.

Hij gebruikte de profeten in het Oude verbond als zodanig, maar ook in voorgaande eeuwen Rees Howells in het algemeen, George Muller als vader der weeskinderen, ds. Blumhardt voor de zieken en nog vele anderen.

Maar wat is nu eigenlijk een voorbidder en zijn taak betreffende het plan van God? Wij laten Rees Howells hierover zelf aan het woord om ons duidelijk de essentie van “de voorbidder” te verklaren.

Een voorbidder is een persoon die anders dan een bidder een intensief verdiept gebedsleven kent en derhalve over drie aspecten meer beschikt dan die waar te nemen zijn in het gewone gebedsleven, nl. vereenzelviging [ met de lijders], zielestrijd [ voor de lijders], volmacht [ aangaande verlossing]. Als de voorbidder vereenzelviging kent door mede te lijden met de lijders waarvoor hij tussenbeide treedt, en daar de zielestrijd is om plaatsvervangend zijn eigen ziel te offeren voor de lijders dan zal de volmacht verkregen worden bij God aangaande de verlossing der lijders. Het is de wet van het tarwegraan en de oogst: indien het sterft brengt het veel vrucht voort. Tot zover Rees Howells aangaande de voorbede [zie de uitgebreide versie voor meer inzicht] *