Projecten

De projecten die nu plaats vinden in Lahore Pakistan, zijn in navolging zoals het geschiedde 33 A.D. en daarna in Jeruzalem, waar de discipelen Eén waren en alles gemeenschappelijk hadden [Handelingen 2:44]. Het is GODS/YHVHS verlangen dat juist in deze “jachtige en zelfzuchtige” tijd het “Een zijn/Oneness” onder de ware navolgers van JEZUS Christus weer algemeen de norm zal zijn. Dit kan alleen gebeuren door hen die onbaatzuchtig hun leven geheel hebben overgegeven aan GOD/YHVH, opdat Jezus Christus Koning zal zijn in hun leven.

Daarom zijn wij als stichting “Twee zullen Een zijn”, als navolgers van Jezus Christus bewogen met het lot en de noden van onze broeders en zusters en anderen onder de armlastige bevolking van o.a. Pakistan en India. Daar het grootste gedeelte van de bevolking amper “overleeft”, helpen wij hen naar wie wij toe geleid worden, door het opstarten van kleine eigen ondernemingen. Dit geschiedt door het verstrekken van micro kredieten zonder rente, gratis onderwijs en begeleiding aangaande hun vakgebied, zodat zij zelfvoorzienend kunnen worden aangaande hun dagelijkse noden. De tendens NU is dat alles steeds moeilijker gaat en velen noodgedwongen op straat komen te leven.

De projecten zijn van diverse aard: o.a. in verschillende technische sectoren, de agrarische sector, kleinschalige kledingindustrie en algemeen dienstverlenende branches. Voorts is er een algemeen project met zaden voor een ieder om op 1² m tot 2² m zelf groenten te verbouwen, dit daar het overgrote deel van de bevolking nu geen tot zeer beperkt groenten en fruit kan nuttigen.