Projecten

Momenteel zijn wij [ Jim de Graav en Anne v.d. Veen ] bezig om een zendingsreis naar Pakistan en India voor te bereiden.

Hierbij volgt de nieuwsbrief voor deze reis.

Geachte vrienden en lezers,

De stichting “Twee zullen Een zijn” is gericht op het fenomeen van huwelijkse relaties zoals die oorspronkelijk bedoeld is. Juist in deze jachtige tijd waarin alles zo snel gaat merken wij dat de mens behoefte heeft aan goede relaties. De stichting beoogt daarom een initiatief te zijn voor het herstel en onderhoud van huwelijkse relaties. Dat er zeer grote nood is, is duidelijk door het aantal huwelijken die in een echtscheiding uitlopen. In 2011 bedroeg het aantal bijna 19.000 naast de jaarlijkse 60.000 ongehuwde paren die uit elkaar gaan. Wat ons betreft kan dit niet zo doorgaan en zal er een duidelijk merkbare verandering moeten komen willen wij de positieve waarden van het huwelijk als zodanig weer gaan smaken en waarderen. Wij beogen dit op diverse wijzen uit te dragen o.a. door:

a.   Aanbieden van gericht en duidelijk bijbels onderwijs.

b.   Publiceren van diverse christelijke brochures.

c.   Begeleiden naar een stabiel en bestendig leefpatroon.

d.   Houden van campagnes en conferenties.

Wij hebben recent een uitnodiging ontvangen van pastor Rambabu uit India en pastor Adeel Aslam uit Pakistan om campagnes te houden in hun land. Bij pastor Rambabu bezoeken wij een kindertehuis van zijn stichting Glory Ministries India om voor de lokale pastors een conferentie te houden over huwelijk en gezin, tevens om te helpen hun nood te verlichten. Pastor Rambabu verzorgt 15 kinderen permanent en voor 15 andere maakt hij het mogelijk dat zij sommige levensbehoeften ook ontvangen zoals voeding en onderwijs.

In Pakistan gaan wij bij pastor Adeel Aslam een redding en genezingsdienst houden met daarnaast een pastor conferentie die ook gericht is op relaties. Pastor Adeel Aslam is een jonge enthousiaste voorganger uit Khanewal Punjab met goede recensies, die op 23 jarige leeftijd al de zorg heeft voor 5 locale gemeentes en bewogen is om de zielen die Jezus nog niet kennen. Jim heeft contact gehad met pastor Danny van Jesus is Alive ministries uit Los Angelos, die ook samen heeft gewerkt met pastor Adeel. In februari 2013 hebben zij twee fantastische opwekkingsdiensten gehad met telkens meer dan 10.000 bezoekers, waarbij telkens meer dan 3000 zielen tot de Heer kwamen.

Wij vragen uw gebed voor de acties die wij gaan voeren in Pakistan en India, waarbij wij ons uitermate zullen inzetten om velen tot de Heer te brengen en om herstel te zien komen in verbroken en beschadigde relaties.

Wanneer u hiervoor een warm hart heeft, ons hierbij wilt ondersteunen kunt een bedrag storten op Rabobank rekeningnr. 153 2223 01   

t.n.v. Stichting Twee zullen Een zijn.

Wij wensen u van harte Gods zegen toe!

Voor meer info kunt u surfen naar http://tweezulleneenzijn.com/index.html

                                                       www.GloryMinistriesIndia.com

Facebook pagina:                            Harvest Ministries Pakistan

Meer nieuws volgt op de website van Twee zullen Een zijn en ook op de Facebook pagina  van Jim de Graav en van Twee zullen Een zijn.

Blessings namens  stichting Twee zullen Een zijn

Jim de Graav en Anne v.d. Veen

Onderstaand foto’s

1. Foto weeskinderen bij pastor Rambabu van Glory Ministries India

2. Foto wezen in Punjab Pakistan bij pastor Adeel Aslam

3. Foto weduwe in Punjab Pakistan bij pastor Adeel Aslam 

.

——————————————————————————–