Financien

Wij, als stichting “Twee zullen Een zijn”, hebben duidelijk van God geleerd dat het Evangelie en de daaraan verbonden werken om niet zijn. Wij willen in navolging hierop dan ook handelen en in dat spoor blijven wandelen, want Jezus Christus zelf heeft ons geleerd door Math. 10:8 : Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

God heeft ons geroepen en autoriteit gegeven om dit geloofswerk uit te voeren, Hij zal ook zorgen dat de financiën niet zullen ontbreken door dit op de harten te leggen van hen die dit werk willen ondersteunen. Als u voor het werk des Heren wil geven vraag Hem wat u mag geven en doen, doe wat Hij u ingeeft of wat uw hart u ingeeft met vreugde en God zal u zegenen, want Hij heeft de blijmoedige gever lief.

Voor een ieder die wil geven volgt hier onze gegevens.

Bankgegevens Nederland.

Rabobank rekeningnr.  153 2223 01

t.n.v. Stichting Twee zullen Een zijn.  Herman Heijermanshof 124    2273 TM Voorburg

Bankgegevens Internationaal.

Rabobank rekeningnr.  IBAN nr. NL82 RABO 0153 2223 01 EUR

BIC code RABONL2U