Doelstellingen

De stichting baseert haar visie op basis zoals God die ons bekend gemaakt heeft in de Schriften, niets meer of minder.

De stichting heeft tot doel het bevorderen en in stand houden van huwelijkse relaties, dit in de ruimste zins des woord.

Wij beogen dit op diverse wijzen uit te dragen o.a. door:

  1. raadgeving door woord en daad.
  2. aanbieden van gericht duidelijk bijbels onderwijs.
  3. publiceren en uitgeven van diverse christelijke brochures. zie voorbeeld
  4. [tijdelijke] opvang in crisis situaties.
  5. begeleiden naar een stabiel en bestendig leefpatroon.

Zoals eerder vermeld geloven wij dat het huwelijk een door God gegeven instelling is om elkaar te dienen, gelukkig te maken en in harmonie te leven vanuit Zijn goddelijke liefde om zo tot ons doel te komen. Dit druist zo tegen onze gevallen natuur in die een ik gerichte mentaliteit heeft en derhalve moet mislukken, met een echtscheiding [ verlating/wegzending in de grondtekst ] als gevolg.

God zegt in de Schriften heel duidelijk dat Hij de echtscheiding haat [Mal.2:16] en Jezus Christus haalt heel duidelijk aan in Mat.19:4-6 dat vanaf het allereerste begin God de Vader man en vrouw als eenheid gemaakt heeft. Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.