Doel

Het doel is het “Een zijn/Oneness” zoals GOD/YHVH die voor ogen heeft. Het is GODS/YHVHS werk, daar HIJ/GOD/YHVH zowel het willen als het werken in ons uitwerkt [Filippenzen 2:13]. Echter een ieder dient een volledige overgave naar GOD/YHVH toe te hebben, om zijn/haar wil volkomen aan GOD/YHVH over te geven en ZIJN wil te doen [Lucas 22:42b].

Het doel is de volle openbaring van het Koninkrijk van GOD/YHVH, ook wel het Koninkrijk der Hemelen/der Gerechtigheid genoemd. GOD/YHVH werkt naar dat doel toe in en door een ieder die tegen HEM zegt: “Hier ben Ik om UW wil te doen, mijn GOD” [Psalm 40:9].

Dit principe zien wij allereerst bij Jezus Christus de Zoon van GOD/YHVH en bij alle typebeelden van Jezus Christus in het Oude Testament o.a. Abraham [Genesis 22:1], Jacob [Genesis 31:11], Jozef [Genesis 37:13], Mozes [Exodus 3:4] en Samuël [1Samuël 3:4]. In het Nieuwe Testament is dit o.a. Ananias [Handelingen 9:10] en zij in wie de Zoon van GOD/YHVH Jezus Christus volkomen geopenbaard werd, o.a. Stefanus [Handelingen 6:5], Paulus [Galaten 1:16] en verder een ieder bij wie het eigen IK volkomen dood is en Christus totaal in hem/haar ZIJN Leven leeft [Galaten 2:20].

Dan zien wij het Schriftwoord: “Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat HIJ/GOD/YHVH, Die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde [doel] toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus” [Filippenzen 1:6] in vervulling gaan.

Dit als een vaststaand feit en tevens als een voortgaand dagelijks proces door heiligmaking. GOD/YHVH maakt ons heilig [apart gezet voor HEM] door in ons te wonen en Eén met ons te zijn. GOD/YHVH zal ZIJN werk in ons voleindigen/tot ZIJN doel brengen omdat HIJ/YHVH getrouw is. “Die u roept, is GETROUW, HIJ/GOD zal het ook doen” [1 Tessalonicenzen 5:24].