Welkom

Dit is de website van “Twee zullen Een zijn” die gericht is op de “Eenheid/Oneness” zoals GOD/JHVH die van af de Oorsprong voor ogen heeft en die aan de basis staat van Zijn Koninkrijk der Hemelen/Koninkrijk der Gerechtigheid. Het is volgens Zijn raadsbesluit zoals Hij GOD/JHVH de Vader “Een” is met Jezus Christus de Zoon [Johannes 17:11,21-23] dat dit “Een” zijn/ “Oneness” de invulling zal zijn van het gehele Koninkrijk der Hemelen.

GOD/JHVH de Vader en Jezus Christus de Zoon zijn geestelijke personen, die Een van Geest zijn, welke de Heilige Geest genoemd wordt.  Toen zij besloten om mensen te scheppen naar Hun beeld en gelijkenis [Genesis 1:26-27]

Juist in deze jachtige tijd waarin alles snel gaat merken wij dat de mens behoefte heeft aan goede relaties, daar er sinds jaar en dag een verschuiving van normen en waarden zicht- en waarneembaar is binnen de maatschappij  welke duidelijk zijn invloed heeft op relaties, zeker de huwelijkse. Op geen enkele wijze komt deze verschuiving de maatschappij ten goede en is er een hang naar terugkeer tot oude normen en waarden, veeleer die oude vertrouwde vormen van relaties zoals binnen het huwelijk.

Contacten en relaties zijn gegeven om ons leven te verrijken, want de mens is niet geschapen om als een onafhankelijk individu door het leven te gaan, maar om relaties te hebben en die te onderhouden. Dit gegeven zien wij benoemd in de Schriften waar God harmonie in heel de schepping brengt door gelijkgestemden samen te voegen, in het bijzonder de man en de vrouw als kroon op Zijn schepping.

Daarom is het huwelijk als zodanig de “uitvinding” van God en weerspiegelt zij het beeld van Zijn relatie met ons volgens de Schriften.

Daar er nu duidelijk een verval binnen relaties waarneembaar is, werkt God ook aan herstel van de relaties zoals Hij ze bedoeld heeft.

“Twee zullen Een zijn” beoogt daarom een initiatief te zijn voor onderhoud en herstel van [verbroken] huwelijkse relaties, zij is in het hart gegeven en tot leven geroepen om duidelijk een kentering te weeg te brengen in die nood en daarin te voorzien.

Dat er zeer grote nood is, is duidelijk door het aantal huwelijken die in een [blijvende] echtscheiding uitlopen. In 2011 bedroeg het aantal bijna 19.000 naast de jaarlijks 60.000 ongehuwde paren die uit elkaar gaan. Dit is alarmerend te hoog en heeft een negatieve impact in de maatschappij. Dit kan zo niet doorgaan en zal moeten veranderen willen wij de positieve waarden van het huwelijk als zodanig smaken en waarderen.