Welkom

De gehele website wordt momenteel bijgewerkt, doch is toegankelijk en de brochures zijn gratis te downloaden.

Dit is de website van “Twee zullen Een zijn” die gericht is op het “Een zijn/Oneness” zoals het GODS/YHVHS voornemen vanaf het Begin is en die de basis is van Zijn Koninkrijk der Hemelen/Koninkrijk der Gerechtigheid. Het is volgens het raadsbesluit van GOD/YHVH de Vader en Jezus Christus de Zoon Die Een zijn [Johannes 17:11,21-23] dat dit “Een zijn/Oneness” de invulling zal zijn en is van het Koninkrijk der Hemelen.

GOD/YHVH de Vader en Jezus Christus de Zoon zijn geestelijke Wezens/Personen, Die Een van Geest en Heilig zijn.   Zo verstaan wij dat ZIJ een Heilige Geest hebben .Toen ZIJ besloten om mensen te scheppen naar Hun beeld en gelijkenis [Genesis 1:26-27], zou dit uit “natuurlijke” materie geschieden die door de “adem” van GOD/YHVH het LEVEN zou ontvangen [Genesis 2:7].

Na de schepping van de mens [adam in het Hebreeuws] = de volledige/totale mens, deelde GOD/YHVH deze in een “adam = mannelijk” component/deel en een “tsela = vrouwelijk” component/deel. Toen nam GOD/YHVH de tsela = het vrouwelijk component/deel uit de volledige/totale mens en omkleedde deze met vlees en noemde deze “vrouw” [Genesis 2:21-22]. Het woord”tsela” is door de vertalers hier in Genesis 2:21-22 abusievelijk vertaald met “rib” in plaats van met “vrouwelijk component/deel”. *  De man kreeg de naam Adam en de vrouw kreeg de naam Eva van haar man [Genesis 3:20].  

Na deze deling komt satan als “slang” tot de vrouw en verleid haar [Genesis 3:13] om ongehoorzaam te zijn aan GOD/YHVH en zo het Een zijn/de Oneness met GOD/YHVH te verbreken. De mens leeft NU niet afhankelijk van GOD/YHVH meer en mist het “goddelijk Leven = Zoe

*Noot.  De Hebreeuwse taal en de Griekse taal zijn expressievelijker dan veel andere talen, waardoor een woord meerdere betekenissen kan hebben. Het woord “Tsela” heeft naar Strong’s concordantie nummer 6763 de volgende betekenissen: rib, zijde, deel, kant, planken, kamers, zijvertrekken, deurhelft.