Over ons

Vlinder

Welkom, mijn naam is Jim de Graav. Ik zal in het kort vertellen wat het doel van mijn leven en de drijfveer tot oprichting van “Twee zullen Een zijn” is. In 1980 heb ik een heel duidelijke ervaring en aanraking van God gehad waarbij ik gekozen heb mijn leven volkomen aan Hem over te geven en Hem te volgen ongeacht de kosten. Een paar jaar na mijn bekering ervoer ik duidelijk leiding en sturing in mijn leven door bestudering van de levens van grote Godsmannen en vrouwen, hun ideeën en geestelijke inzichten, hiervan te leren en deze na te volgen.

In het bijzonder werd ik geinspireerd door het boek “Op de bres” over het leven van Rees Howells die volkomen door de Geest geleid werd een onzelfzuchtig leven te leiden ten behoeve van Gods heilsplan met de mensen van zijn tijd. Ik wist direct dat God mij tot een soortgelijk leven opriep om dienend te zijn naar Zijn plan en als doel van mijn leven. De Schriften tonen ons duidelijk hoe God Zijn raad en plannen van oudsher bekend gemaakt en uitgevoerd heeft door Zijn knechten de profeten die Hij met Zijn Geest gezalfd heeft. Ook in deze tijd voert Hij Zijn heilsplannen uit door hen die duidelijk Zijn roepstem verstaan en gehoorzamen om dienstbaar te zijn in Zijn Koninkrijk, zij die zeggen: Hier ben ik, zend mij.

Wij willen als dienaars het verschil zijn en maken door herstel te brengen in verbroken relaties te midden van dit ontaard en verkeerd geslacht.

Meer info volgt.